Verksted: papp-masje dukke til dukketeater

Verksted: Papp- masje dukke til dukketeater!

Passer for barnehage og skole!

Disse dukkene er enkle å lage og kan mestres av barn ned til 5 års alderen.

Dukkene er lette å lage og lette å spille med.

De lages av papir og avlagte tekstiler/gjenbruksmateriell.

Barna velge selv hva og hvem dukken sin skal være, og de utformer dem etter egen skaperevne, fantasi, og kreativitet.

Mange av barna lar seg oppsluke i dyp konsentrasjon. Finner på morsomme figurer og spennende karakterer. Andre lar seg inspirere av andre, og bygger sine egne varianter ut fra inntrykk de får. Alle opplever gleden over egen mestring, og å ha bygget en flott teater- dukke!

Verkstedet består av to deler og  kan organiseres på to måter:  Del 1. er på 2 timer og del 2. er minimum 4 timer. Eller 2 timer over 3 ganger, passer til barnehagebarn.

Det er nødvendig med en dag til tørking imellom del 1. og del 2.

Ta kontakt om interesse eller ønske om mer informasjon!

Siw Elena Skinnemoen produsere figurer/teaterdukker til egne figurteaterforestillinger for barn. Hun har flere års erfaringer med å holde dukkeverksted igjennom ulike barnehager og skoler som et tilbud igjennom Den kulturelle skolesekken.

Figurteater for barn – Hokus og pokus, bli med og syng!

En musisk figurteaterforestilling med våre tradisjonelle barnesanger

En magisk sangstund der et knippe av våre barnesanger blir levende gjennom den konkrete iscenesettelse av sangene i det de utfolder seg.

Barna får være med i forestillingen og synge med!

Forestillingen gir en ny opplevelse av våre mest kjente og tradisjonelle barnesanger.Her er hele 13 sanger med og 27 figurer iscenesatt.

Dette er sanger fra vår felles kulturarv, som hver generasjon barn omfavner og gjør til sine, de synges med glede i barnehager, på veien hjem og over leken.

Hokus og pokus, bli med og syng! ønsker å inspirere til sangutfoldelse og sangglede.

Forestillingen passer like godt til store, som til små barn!

Scenegulv minimum bredde: 2 meter dybde: 2 1⁄2 meter

Varighet: 30 minutter

Fint med blendemuligheter, men ingen nødvendighet.

Om ønskelig kan sangrepertoaret mottas på forhånd.

Lyd, lys og musikk: Jørn Skau Ellingsen

Figurer og scenografi: Siw Elena Skinnemoen

Begge er med i forestillingen.