Figurteater for barn – Hokus og pokus, bli med og syng!

En musisk figurteaterforestilling med våre tradisjonelle barnesanger

En magisk sangstund der et knippe av våre barnesanger blir levende gjennom den konkrete iscenesettelse av sangene i det de utfolder seg.

Barna får være med i forestillingen og synge med!

Forestillingen gir en ny opplevelse av våre mest kjente og tradisjonelle barnesanger.Her er hele 13 sanger med og 27 figurer iscenesatt.

Dette er sanger fra vår felles kulturarv, som hver generasjon barn omfavner og gjør til sine, de synges med glede i barnehager, på veien hjem og over leken.

Hokus og pokus, bli med og syng! ønsker å inspirere til sangutfoldelse og sangglede.

Forestillingen passer like godt til store, som til små barn!

Scenegulv minimum bredde: 2 meter dybde: 2 1⁄2 meter

Varighet: 30 minutter

Fint med blendemuligheter, men ingen nødvendighet.

Om ønskelig kan sangrepertoaret mottas på forhånd.

Lyd, lys og musikk: Jørn Skau Ellingsen

Figurer og scenografi: Siw Elena Skinnemoen

Begge er med i forestillingen.