Verksted: papp-masje dukke til dukketeater

Verksted: Papp- masje dukke til dukketeater!

Passer for barnehage og skole!

Disse dukkene er enkle å lage og kan mestres av barn ned til 5 års alderen.

Dukkene er lette å lage og lette å spille med.

De lages av papir og avlagte tekstiler/gjenbruksmateriell.

Barna velge selv hva og hvem dukken sin skal være, og de utformer dem etter egen skaperevne, fantasi, og kreativitet.

Mange av barna lar seg oppsluke i dyp konsentrasjon. Finner på morsomme figurer og spennende karakterer. Andre lar seg inspirere av andre, og bygger sine egne varianter ut fra inntrykk de får. Alle opplever gleden over egen mestring, og å ha bygget en flott teater- dukke!

Verkstedet består av to deler og  kan organiseres på to måter:  Del 1. er på 2 timer og del 2. er minimum 4 timer. Eller 2 timer over 3 ganger, passer til barnehagebarn.

Det er nødvendig med en dag til tørking imellom del 1. og del 2.

Ta kontakt om interesse eller ønske om mer informasjon!

Siw Elena Skinnemoen produsere figurer/teaterdukker til egne figurteaterforestillinger for barn. Hun har flere års erfaringer med å holde dukkeverksted igjennom ulike barnehager og skoler som et tilbud igjennom Den kulturelle skolesekken.