Blåmann, Blåmann bukken min

Dukketeater om vennskap og lengsel, av og med Eirin og Siw Elena Skinnemoen.

Å ha ein besteven som alltid vil leike, tulle og tøyse, og som vekkjer deg når du søv, for å leike meir! Det er fint det! Det har Åsmund. Han og Blåmann er bestevener. Men ein dag blir Blåmann borte. Kva kan ha skjedd? Kanskje han kjem heim om vi syng? Åsmund diktar ein song til venen sin. Vil du vere med å synge?

Blåmann, Blåmann bukken er ein barneframsyning om venskap og lengsel, som byggjer på den kjende barnesongen med same namn, skriven av Aasmund Olavsson Vinje i 1860. Dokkespelar Siw Elena Skinnemoen har laga ei lun og varm framsyning av historia, som både barn og vaksne kan kjenne seg att i.

Forstillingen er produsert på oppdrag for Folkeakademiet og var deres bidrag til til 200-årsjubileet for forfatteren A.O. Vinje i 2018. Gjennom 2018 har forestillingen turnert over store deler av Norge regi av Folkeakdemiet

Varighet 30 min. Fra 3 år og oppover

Verksted: papp-masje dukke til dukketeater

Verksted: Papp- masje dukke til dukketeater!

Passer for barnehage og skole!

Disse dukkene er enkle å lage og kan mestres av barn ned til 5 års alderen.

Dukkene er lette å lage og lette å spille med.

De lages av papir og avlagte tekstiler/gjenbruksmateriell.

Barna velge selv hva og hvem dukken sin skal være, og de utformer dem etter egen skaperevne, fantasi, og kreativitet.

Mange av barna lar seg oppsluke i dyp konsentrasjon. Finner på morsomme figurer og spennende karakterer. Andre lar seg inspirere av andre, og bygger sine egne varianter ut fra inntrykk de får. Alle opplever gleden over egen mestring, og å ha bygget en flott teater- dukke!

Verkstedet består av to deler og  kan organiseres på to måter:  Del 1. er på 2 timer og del 2. er minimum 4 timer. Eller 2 timer over 3 ganger, passer til barnehagebarn.

Det er nødvendig med en dag til tørking imellom del 1. og del 2.

Ta kontakt om interesse eller ønske om mer informasjon!

Siw Elena Skinnemoen produsere figurer/teaterdukker til egne figurteaterforestillinger for barn. Hun har flere års erfaringer med å holde dukkeverksted igjennom ulike barnehager og skoler som et tilbud igjennom Den kulturelle skolesekken.

Kurs: Eventyrformidling for barn

Eventyrfortelling for barn beriker barns indre verden, stimulere fantasi og forestillingsevne. Øker innlevelse, empati og stimulere språk, tanke og følelse.

Ta kontakt for mer informasjon!

Figurteater for barn – Hokus og pokus, bli med og syng!

En musisk figurteaterforestilling med våre tradisjonelle barnesanger

En magisk sangstund der et knippe av våre barnesanger blir levende gjennom den konkrete iscenesettelse av sangene i det de utfolder seg.

Barna får være med i forestillingen og synge med!

Forestillingen gir en ny opplevelse av våre mest kjente og tradisjonelle barnesanger.Her er hele 13 sanger med og 27 figurer iscenesatt.

Dette er sanger fra vår felles kulturarv, som hver generasjon barn omfavner og gjør til sine, de synges med glede i barnehager, på veien hjem og over leken.

Hokus og pokus, bli med og syng! ønsker å inspirere til sangutfoldelse og sangglede.

Forestillingen passer like godt til store, som til små barn!

Varighet: 30 minutter. Om ønskelig kan sangrepertoaret mottas på forhånd.

Lyd, lys og musikk: Jørn Skau Ellingsen Figurer og scenografi: Siw Elena Skinnemoen. Begge er med i forestillingen.

Barneframsyning: «Hokus og Pokus – bli med og syng!»

Ein koselig framsyning  med kjente og kjære barnesongar som ein lett kan og vil synge med på. Framsyninga har ei mild framtoning og gir både vaksne og barn eit pusterom i ein elles travel kvardag.

For kvar song dukkar det opp nye figurar som er knytt mot songen og som fortryller både store og små. Eit imponerande handtverk som gjer det verkeleg verdt å sjå denne framsyninga.

Tenesteleiar Kultur og fritid Helga Jacobsen.

 

Bukkene Bruse – Figurteaterforestilling for barn


Bukkene Bruse er en teaterforestilling som kombinerer dukketeater, rim og musikk til en forestilling om hvordan det gikk da Bukkene Bruse var på vei til den grønne, skjønne setra for å gjøre seg fete. Forestillingen er passelig skummel, men mest morsomt!

Passer for små barn, men også for dem som større.

Forestillingen kan spilles på bokmål eller nynorsk.

Forestillingen er fritt iscenesatt etter det kjente eventyret om Bukkene Bruse fra Asbjørnsens og Moes eventyrsamling.
Musikk av Jørn Skau Ellingsen.
Dukkene er produserte av Siw Elena Skinnemoen.

Begge er medvirkende i forestillingen.